Център за професионално обучение Устра

Качество

ЦПО “Устра”

Центърът за професионално обучение “Устра” е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение с Лицензия № 2013121070. Лицензията дава право на центъра да организира и провежда целогодишно обучения за придобиване на професионална квалификация и преквалификация.

Още...

Комфорт

Материална База

ЦПО “Устра” разполага с една от най-добрите материални бази в страната. Всички обучения по теория и практика се провеждат в специализирани, учебни кабинети, офиси, лаборатории, работилници и производствени бази, изцяло оборудвани, с всички необходими учебно-технически средства и уреди.

Още...

Висок стандарт

Обучения

Центърът за професионално обучение “Устра” организира и провежда квалификационни курсове по рамкови програми А, Б, Д и Е за професионално обучение и придобиване на различна степен на професионална квалификация. Центърът организира и курсове по индивидуални заявки за нуждите на всички корпоративни клиенти.

Още...

Професионализъм

Преподаватели

Всички преподаватели в ЦПО “Устра” притежават образователна-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър” по специалност от областта в която преподават, имат богат опит и са доказани професионалисти, използващи нестандартни и иновативни методи с доказана ефективност.

Още...

Новини

ЦПО “Устра” вече и в интернет

ЦПО “Устра” вече и в интернет

Всички наши услуги, вече може да откриете и онлайн!

Google+