Център за професионално обучение Устра

“Организация на маникюрната и педикюрната дейност”

“Организация на маникюрната и педикюрната дейност”

Професионално направление: “Фризьорски и козметични услуги” (Код 815) Професия: “Маникюрист – педикюрист” (Код 815030) Специалност: “Организация на маникюрната и педикюрната дейност” (Код 8150302) Обучението e от трета степен на професионална квалификация и има за цел курсистите да усвоят основните теоретични и практически знания в фризьорските и козметични услуги. В резултат на обучението по професията и специалността курсистите трябва да придобият следните професионални знания, учения и квалификация: След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва: Да знае: Да предоставя детайлна информация на клиента за предлаганите услуги и продукти Да диагностицира моментното състояние на нокътната структура и кожата на ръцете или краката, за да се придложи най-подходящата и безопасна за здравето услуга Да консултира клиентите при избора на услуга; предоставя услугите маникюр, педикюр и ноктопластика Да поддържа удължените нокти периодично чрез корегиране и балансиране, прави козметични корекции при проблемни нокти по специално разработени методики Да лакира и декорира ноктите на ръцете или краката Да познава и прилага установените стандарти за обслужване в сектора “Услуги за личността” Да познава и прилага нормативните документи за работа с козметични препарати в обекти с обществено предназначение Да дава препоръки и консултира клиента как да се грижи за ръцете и краката в домашни условия Да отговаря за спазването на правилата за здравословен и безопасен труд (ЗБУТ): за спазването на технологията на всяка услуга, гарантираща опазване здравето на клиента за спазване на техническите изисквания към използваните машини и съоръжения за опазване на околната среда за опазване на инструментите и оборудването за работа Да може: Да осъществява ефективна комуникация с клиентите, да общува, отговорност, комбинативност, дискретност, правилна преценка и умение за вземане на бързо и адекватно решение за избор на най-подходящата услуга според изискванията и предпочитанията на клиента Да обяснява детайлно на клиента предлаганите услуги и очакваните резултати от тях Да използва правилно и безопасно инструментите, пособията и материалите за маникюр, педикюр и ноктопластика Да избира правилно козметичните препарати за маникюр, педикюр и ноктопластика според предназначението им и състоянието на ръцете и краката Да избира подходяща технология и спазва технологичната последователност при работа Да прилага тенденциите и съвременните модни стилове Да самооценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания и стандарти Да изпълнява текущи задачи и решава възникнали проблеми, свързани...

Google+