Център за професионално обучение Устра

Преподаватели

Преподаватели

Всички преподаватели в ЦПО “Устра” притежават образователна-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър” по специалност от областта в която преподават, имат богат опит и са доказани професионалисти, използващи нестандартни и иновативни методи с доказана ефективност.

Google+