Център за професионално обучение Устра

Материална База

Материална База

ЦПО “Устра” разполага с една от най-добрите материални бази в страната. Всички обучения по теория и практика се провеждат в специализирани, учебни кабинети, офиси, лаборатории, работилници и производствени бази, изцяло оборудвани, с всички необходими учебно-технически средства и уреди.

Google+