Център за професионално обучение Устра

Обучения

Обучения

Центърът за професионално обучение “Устра” организира и провежда квалификационни курсове по рамкови програми А, Б, Д и Е за професионално обучение и придобиване на различна степен на професионална квалификация. Центърът организира и курсове по индивидуални заявки за нуждите на всички корпоративни клиенти.

Google+