Център за професионално обучение Устра

ЦПО “Устра”

ЦПО “Устра”

Центърът за професионално обучение “Устра” е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение с Лицензия № 2013121070. Лицензията дава право на учебния център да организира и провежда целогодишно обучения за придобиване на професионална квалификация и преквалификация.

Google+