Център за професионално обучение Устра

“Строително тенекеджийство”

“Строително тенекеджийство”
 • Професионално направление:

  “Строителство”

  (Код 582)

 • Професия:

  “Строител”

  (Код 582030)

 • Специалност:

  “Строително тенекеджийство”

  (Код 5820311)

Обучението e от втора степен на професионална квалификация. След завършване на професионалното обучение по професия “Строител”, специалност “Строително тенекеджийство” обучаемият трябва

Да знае:
 • Основните изисквания по безопасност на труда и ППО в строителството
 • Основните изисквания за опазване на околната среда
 • Рационално да използва енергията и строителните материали
 • Видовете архитектурни и конструктивни планове, чертежи и детайли
 • Видовете строителни материали и техните свойства, както и начините за тяхното използване и съхранение
 • Инструментите и тяхното предназначение при строително тенекеджийство
 • Изискванията и последователността при изпълнение на основните строителни процеси: транспортни, земни, кофражни и бетонови работи, монтаж на строителни конструкции, основни строителни машини и техническо оборудване
 • Стоманите, използвани в тенекеджийските работи
 • Предпазването от корозия на металните изделия
 • Приспособленията, механизмите и машините при тенекеджийските работи
 • Подготвителните строително-тенекеджийски работи
 • Технологията на изпълнение на тенекеджийските работи
 • Монтажът на тенекеджийски изделия
 • Видовете тенекеджийски изделия
 • Изготвянето на елементи, детайли и шаблони
 • Изготвянето на обшивка на покриви, на капандури, комини, калкани, шахти, корнизи, подпрозоречни прагове
 • Начините за разкрояване, нарязване, огъване, направа, фалцване
 • Изработката, монтажа и демонтажа на улами, улуци, водосточни тръби, водосточни казанчета, щорцове от ламарина
 • Начините за приемане и измерване на строително-тенекеджийските работи
 • Планиране, контрол, регулиране и управление на процесите при изпълнение на строително-тенекеджийските работи
 • Основните принципи на техническото нормиране и техническите норми, ценообразуването в строителството, сметна документация
Да може:
 • Да разчита работни чертежи, скици, технологични схеми и планове
 • Да подбира правилно стоманите
 • Да използва антикорозионни покрития за предпазване на металните изделия
 • Правилно да използва приспособленията, механизмите и машините при железарските и тенекеджийските работи
 • Да спазва технологията на изпълнение на железарските и тенекеджийските работи
 • Да изпълнява монтаж на железарски и тенекеджийски работи
 • Да измерва и изчислява необходимите и вложените материали и извършените видове работа
 • Да поддържа и съхранява оборудването на строителната площадка
 • Да планира, контролира и регулира операциите, свързани с изпълнението на строително-тенекеджийските работи
 • Да се ориентира правилно на строителната площадка в зависимост от маркировката
 • Да работи безопасно и ефективно със средствата за противопожарна защита
 • Да реагира адекватно при трудова злополука и да оказва долекарска помощ
 • Да използва ефективно строителните материали, правилно да ги складира и съхранява

Ако искате да получите повече информация за тази специалност или желаете да се запишете за предстоящо обучение по специалността, моля попълнете данни си в контактната форма.


[contact-form to=’info@cpoustra.bg’ subject=’Строител- Строително тенекеджийство’ submit_button_text=’Изпрати’][contact-field label=’Вашите имена’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Email’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Телефон’ type=’name’/][contact-field label=’Напишете вашите въпроси тук’ type=’textarea’/][/contact-form]
Google+