Център за професионално обучение Устра

“Строително дърводелство”

“Строително дърводелство”
 • Професионално направление:

  “Строителство”

  (Код 582)

 • Професия:

  “Строител”

  (Код 582030)

 • Специалност:

  “Строително дърводелство”

  (Код 5820310)

Обучението e от втора степен на професионална квалификация. След завършване на професионалното обучение по професия “Строител”, специалност “Строително дърводелство” обучаемият трябва

Да знае:
 • Основните изисквания по безопасност на труда и ППО в строителството
 • Основните изисквания за опазване на околната среда
 • Рационално да използва енергията и строителните материали
 • Видовете архитектурни и конструктивни планове, чертежи и детайли
 • Видовете строителни материали и техните свойства, както и начините за тяхното използване и съхранение
 • Инструментите и тяхното предназначение при строително дърводелство
 • Изискванията и последователността при изпълнение на основните строителни процеси: транспортни, земни, кофражни и бетонови работи, монтаж на строителни конструкции, основни строителни машини и техническо оборудване
 • Видовете дървен материал и неговите свойства
 • Начините за предпазване на дървесината от вредители, болести и пожар
 • Начините за обработване на дървения материал
 • Видовете лепила, използвани в дърводелската практика
 • Изискванията за качествен дървен материал
 • Устройството и принципа на действие на дърводелските машини и правилата за работа с тях
 • Видовете сглобки и съединения
 • Начините за разкрояване на детайли и изработката им
 • Технологията на изпълнение на дървени кофражи, подови и покривни конструкции, покривни обшивки, дървени облицовки
 • Технологията при монтаж на дограма и обзавеждане
 • Начините за приемане и измерване на материалите при изпълнение на дърводелски работи
 • Планиране, контрол, регулиране и управление на процесите при изпълнение на бояджийски работи
 • Основните принципи на техническото нормиране и техническите норми, ценообразуването в строителството, сметна документация
Да може:
 • Да разчита работни чертежи, скици, технологични схеми и планове
 • Да подбира и сортира дървения материал
 • Да обработва дървения материал /разкрояване, бичене, рендосване и др. с ръчни инструменти и е машини/
 • Да монтира дървена дограма и обзавеждане
 • Да изпълнява лепене на дървения материал
 • Да изпълнява направата на сглобки
 • Да изпълнява дървени подови и покривни конструкции
 • Да изпълнява столарски работи
 • Да поставя обков по предназначение
 • Да изпълнява фугите при монтаж на дограма
 • Да измерва и изчислява необходимите и вложените материали и извършените видове работа
 • Да поддържа и съхранява оборудването на строителната площадка
 • Да планира, контролира и регулира операциите, свързани с изпълнението на строително-дърводелски работи
 • Да се ориентира правилно на строителната площадка в зависимост от маркировката
 • Да работи безопасно и ефективно със средствата за противопожарна защита
 • Да реагира адекватно при трудова злополука и да оказва долекарска помощ
 • Да използва ефективно строителните материали, правилно да ги складира и съхранява

Ако искате да получите повече информация за тази специалност или желаете да се запишете за предстоящо обучение по специалността, моля попълнете данни си в контактната форма.


[contact-form to=’info@cpoustra.bg’ subject=’Строител- Строително дърводелство’ submit_button_text=’Изпрати’][contact-field label=’Вашите имена’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Email’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Телефон’ type=’name’/][contact-field label=’Напишете вашите въпроси тук’ type=’textarea’/][/contact-form]
Google+