Център за професионално обучение Устра

Преподаватели

Преподаватели

Всички преподаватели в ЦПО “Устра” притежават образователна-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър” по специалност от областта в която преподават, имат богат опит и са доказали се професионалист в сфера си на работа. Нестандартните и иновативни методи, които използват при провеждане на теоретичните и практически обучения са с доказана ефективност и разчупват стандартите през една нова призма.

Google+