Център за професионално обучение Устра

Строител “Покриви”

Строител “Покриви”
 • Професионално направление:

  “Строителство”

  (Код 582)

 • Професия:

  “Строител”

  (Код 582030)

 • Специалност:

  “Покриви”

  (Код 5820312)

Обучението e от втора степен на професионална квалификация. След завършване на професионалното обучение по професия “Строител”, специалност “Покриви” обучаемият трябва

Да знае:
 • Основните изисквания по безопасност на труда и ППО в строителството
 • Основните изисквания за опазване на околната среда
 • Рационално да използва енергията и строителните материали
 • Видовете архитектурни и конструктивни планове, чертежи и детайли
 • Видовете строителни материали и техните свойства, както и начините за тяхното използване и съхранение
 • Видовете дървен материал и неговите свойства
 • Начините за предпазване на дървесината от вредители, болести и пожар
 • Начините за обработване на дървения материал
 • Видовете хидроизолационни и топлоизолационни материали
 • Изискванията към качеството на дървения материал, хидроизолационните мушами, керемиди и др. материали за покриви
 • Технологията за изпълнение на покриви с керемиди
 • Технологията за изпълнение на покриви с рулонни материали
 • Технологията за изпълнение на покриви е листов материал
 • Технологията за изпълнение на топлоизолация по покриви
 • Начините за поддържане на инструментите и оборудването и работата с тях
 • Начините за приемане и измерване на работите при изпълнение на покриви
 • Планиране, контрол, регулиране и управление на процесите при изпълнение на бояджийски работи
 • Основните принципи на техническото нормиране и техническите норми, ценообразуването в строителството, сметна документация
Да може:
 • Да разчита работни чертежи, скици, технологични схеми и планове
 • Да подбира, сортира, складира и съхранява материалите
 • Да приготвя битумен грунд и топло битумно лепило
 • Да изпълнява монтаж на топлоизолация на покриви
 • Да изпълнява покриви с керемиди
 • Да изпълнява покриви с лепени рулонни материали
 • Да изпълнява покриви с ковани гъвкави хидроизолационни материали
 • Да изпълнява покриви с листови материали
 • Да поддържа и съхранява оборудването на строителната площадка
 • Да планира, контролира и регулира операциите, свързани с изпълнението на покриви
 • Да се ориентира правилно на строителната площадка в зависимост от маркировката
 • Да работи безопасно и ефективно със средствата за противопожарна защита
 • Да реагира адекватно при трудова злополука и да оказва долекарска помощ
 • Да използва ефективно строителните материали, правилно да ги складира и съхранява

Ако искате да получите повече информация за тази специалност или желаете да се запишете за предстоящо обучение по специалността, моля попълнете данни си в контактната форма.


[contact-form to=’info@cpoustra.bg’ subject=’Строител- Покриви’ submit_button_text=’Изпрати’][contact-field label=’Вашите имена’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Email’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Телефон’ type=’name’/][contact-field label=’Напишете вашите въпроси тук’ type=’textarea’/][/contact-form]
Google+