Център за професионално обучение Устра

Обучения

Обучения

Центърът за професионално обучение “Устра” организира и провежда квалификационни курсове по рамкови програми А, Б, Д и Е за професионално обучение и придобиване на различна степен на професионална квалификация. Броя на участниците във всеки курс варира от 5 до 25 души, в зависимост от вида обучение. Центърът провежда и курсове по индивидуални заявки, за нуждите на своите корпоративни клиенти.

Google+