Център за професионално обучение Устра

Обучение с ваучери

Стартира програмата „Ваучери за заети лица“

Център за професионално обучение „Устра-Холдинг“АД притежава Лицензия № 2013121070  от 27.06.2013г., издадена от Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) за извършване и удостоверяване на професионално обучение. Центърът осъществява своята дейност в съответствие с  Закона за професионалното образование и обучение и e одобрен доставчик на обучение от Агенцията по заетостта за провеждане на обучения по ключови компетентности и професионално обучение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. отпуска 50 000 000 лева за обучения по програма „Ваучери за заети лица“.

Какво е важно да знаете:

Обучението по програмата „Ваучери за заети лица“ е за повишаване и придобиване на нови знания  и умения  чрез професионална квалификация и/или ключови компетенции, на заети лица в България, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и са със средна или по-ниска степен на образование, т.е. не се допуска обучение на лица с висше образование.

Не е допустимо провеждането на дистанционни обучения.
За професионалните обучения, сумите за ваучерите, които изплаща програмата са следните:

За първа степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа – 600 лв.

За втора степен, с продължителност не по-малка от 660 учебни часа – 1200 лв.

За трета степен, с продължителност не по-малка от 960 учебни часа – 1800 лв.

За обучение по ключови компетентности,сумите за ваучерите са следните:

Езиковите обучения – с продължителност не по малко от 300 учебни часа /три нива/ – 700лв

Дигитална компетентност – с продължителност не по малко от 45 учебни часа – 250лв
НОВОТО ТУК Е – от посочените по-горе суми .съфинансиране в размер на 15 % от стойността на обучението, посочена в чл. 5, ал.3 на ПМС 280/2015 г. от страна на обучаемите лица.

В програмата „Ваучери за заети лица” ще могат да участват лица,който НЕ са се възползвали от безплатните професионални и езикови обучения по Оперативни програми „Аз мога“ или“Аз мога повече“.

Ще се радваме да бъдем вашият избор при стартирането на нов прием на документи.

Пуснете на нашият е-майл име и фамилия, тел. за контакт и електронна поща и напишете от какво езиково и професионално обучение имате нужда.

po_ustra@abv.bg

Запишете се сега, а ние ще ви информираме, кога, къде и как да си подадете документите за избраните от вас обучения.

За повече подробности- GSM: 0889 902 788

Google+