Център за професионално обучение Устра

Материална База

Материална База

ЦПО “Устра” разполага с една от най-добрите материални бази в страната. Всички обучения по теория се провеждат в специализирани, изцяло оборудвани, учебни кабинети и лаборатории, разположени в комплекс, на няколко етажа, в центъра на гр.Кърджали, а Практическите занятия се провеждат в учебно-производствени бази и работилници с всички необходими учебно-технически средства и уреди за провеждане на практическите обучения.

Google+