Център за професионално обучение Устра

“Маникюр педикюр и ноктопластика”

“Маникюр педикюр и ноктопластика”
 • Професионално направление:

  “Фризьорски и козметични услуги”

  (Код 815)

 • Професия:

  “Маникюрист – педикюрист”

  (Код 815030)

 • Специалност:

  “Маникюр, педикюр и ноктопластика”

  (Код 8150301)

Обучението e от втора степен на професионална квалификация и има за цел курсистите да усвоят основните теоретични и практически знания в фризьорските и козметични услуги. В резултат на обучението по професията и специалността курсистите трябва да придобият следните професионални знания, учения и квалификация:

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва:

Да знае:
 • Да предоставя детайлна информация на клиента за предлаганите услуги и продукти
 • Да диагностицира моментното състояние на нокътната структура и кожата на ръцете или краката, за да се придложи най-подходящата и безопасна за здравето услуга
 • Да консултира клиентите при избора на услуга; предоставя услугите маникюр, педикюр и ноктопластика
 • Да поддържа удължените нокти периодично чрез корегиране и балансиране, прави козметични корекции при проблемни нокти по специално разработени методики
 • Да лакира и декорира ноктите на ръцете или краката
 • Да познава и прилага установените стандарти за обслужване в сектора “Услуги за личността”
 • Да познава и прилага нормативните документи за работа с козметични препарати в обекти с обществено предназначение
 • Да дава препоръки и консултира клиента как да се грижи за ръцете и краката в домашни условия
 • Да отговаря за спазването на правилата за здравословен и безопасен труд (ЗБУТ):
 • за спазването на технологията на всяка услуга, гарантираща опазване здравето на клиента
 • за спазване на техническите изисквания към използваните машини и съоръжения
 • за опазване на околната среда
 • за опазване на инструментите и оборудването за работа
Да може:
 • Да осъществява ефективна комуникация с клиентите, да общува, отговорност, комбинативност, дискретност, правилна преценка и умение за вземане на бързо и адекватно решение за избор на най-подходящата услуга според изискванията и предпочитанията на клиента
 • Да обяснява детайлно на клиента предлаганите услуги и очакваните резултати от тях
 • Да използва правилно и безопасно инструментите, пособията и материалите за маникюр, педикюр и ноктопластика
 • Да избира правилно козметичните препарати за маникюр, педикюр и ноктопластика според предназначението им и състоянието на ръцете и краката
 • Да избира подходяща технология и спазва технологичната последователност при работа
 • Да прилага тенденциите и съвременните модни стилове
 • Да самооценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания и стандарти
 • Да изпълнява текущи задачи и решава възникнали проблеми, свързани с конкретната трудова дейност – маникюр, педикюр и ноктопластика

Ако искате да получите повече информация за тази специалност или желаете да се запишете за предстоящо обучение по специалността, моля попълнете данни си в контактната форма.


[contact-form to=’info@cpoustra.bg’ subject=’Маникюр педикюр и ноктопластика’ submit_button_text=’Изпрати’ ][contact-field label=’Вашите имена’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Email’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Телефон’ type=’name’/][contact-field label=’Напишете вашите въпроси тук’ type=’textarea’/][/contact-form]

Google+