Център за професионално обучение Устра

“Мазилки и шпакловки”

“Мазилки и шпакловки”
 • Професионално направление:

  “Строителство”

  (Код 582)

 • Професия:

  “Строител”

  (Код 582030)

 • Специалност:

  “Мазилки и шпакловки”

  (Код 5820305)

Обучението e от втора степен на професионална квалификация. След завършване на професионалното обучение по професия “Строител”, специалност “Мазилки и шпакловки” обучаемият трябва

Да знае:
 • Основните изисквания по безопасност на труда и ППО в строителството
 • Основните изисквания за опазване на околната среда
 • Рационално да използва енергията и строителните материали
 • Видовете архитектурни и конструктивни чертежи
 • Видовете строителни материали и техните свойства, както и начините за тяхното използване и съхранение
 • Устройството и направата на вътрешни и външни скелета
 • Видовете разтвори
 • Изискванията и последователността при изпълнение на основните строителни процеси: транспортни, земни, кофражни и бетонови работи, монтаж на строителни конструкции, основни строителни машини и техническо оборудване
 • Видовете мазилки и шпакловки, предназначението и приложението им
 • Подготвителните работи при мазилки и шпакловки
 • Технологията на изпълнение на мазилки и шпакловки
 • Машините, инструментите и помощния инвентар при изпълнение на мазилки и шпакловки
 • Начините за направа на декоративни мазилки и шпакловки
 • Начините за използване на корнизи и направа на рамки около отвори
 • Начините за полагане на грижи за изпълнени мазилки и шпакловки
 • Начините за измерване и приемане на мазачески и шпакловъчни работи
 • Начините за поддържане на инструментите и оборудването и работата е тях
 • Планиране, контрол, регулиране и управление на процесите при изпълнение на мазилки и шпакловки
 • Основните принципи на техническото нормиране и техническите норми, ценообразуването в строителството, сметна документация
Да може:
 • Да разчита работни чертежи на строителни конструкции /кофражен и армировъчен план, план на основи/ скици, технологични схеми
 • Да прави вътрешни и външни скелета
 • Да приготвя всички видове разтвори ръчно и машинно
 • Да гаси вар
 • Да изпълнява подготвителните работи при мазилки и шпакловки, да прави скеле
 • Да изпълнява еднослойни и двуслойни вътрешни и външни мазилки
 • Да обработва отвори на врати и прозорци
 • Да подравнява основата на мазилката
 • Да почиства и напръсква с циментово мляко и вода плоскостите преди измазване
 • Да изпълнява различните видове шпакловки: варова, варогипсова, гипсова, циментова
 • Да изтегля корнизи
 • Да оформя мазилка по греди, колони и пиластри
 • Да работи с мазаческите машини
 • Да полага готови смеси на минерална, силикатна и друга основа
 • Да измерва и изчислява необходимите и вложените материали и извършените видове работа
 • Да поддържа и съхранява оборудването на строителната площадка
 • Да планира, контролира и регулира операциите, свързани с изпълнението на мазилки и шпакловки
 • Да се ориентира правилно на строителната площадка в зависимост от маркировката
 • Да работи безопасно и ефективно със средствата за противопожарна защита
 • Да реагира адекватно при трудова злополука и да оказва долекарска помощ
 • Да използва ефективно строителните материали, правилно да ги складира и съхранява

Ако искате да получите повече информация за тази специалност или желаете да се запишете за предстоящо обучение по специалността, моля попълнете данни си в контактната форма.


[contact-form to=’info@cpoustra.bg’ subject=’Строител- Мазилки и шпакловки’ submit_button_text=’Изпрати’][contact-field label=’Вашите имена’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Email’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Телефон’ type=’name’/][contact-field label=’Напишете вашите въпроси тук’ type=’textarea’/][/contact-form]
Google+