Център за професионално обучение Устра

Хотелиерство “Камериер”

Хотелиерство “Камериер”
 • Професионално направление:

  “Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг”

  (Код 811)

 • Професия:

  “Камериер”

  (Код 811030)

 • Специалност:

  “Хотелиерство”

  (Код 8110301)

Обучението e от първа степен на професионална квалификация и има за цел курсистите да усвоят основните теоретични и практически знания в областта на хотелиерството и камериерството. В резултат на обучението по професията и специалността курсистите трябва да придобият следните професионални знания, учения и квалификация:

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва:

Да знае:
 • Хигиенните норми за работа според хотелски стандарти
 • Стандарти за хигиена и безопасност в процеса на работа
 • Ежедневния статус на стаите на хотела
 • Видовете почистващи препарати и начина за работа с тях
 • Реда за обработка на стая,санитарен възел,антре,апартамент и общи площи
 • Зареждане на VIP стаи и апартаменти
 • Инструкция за предаване на хотелско бельо в перално стопанство
 • Реда по предаване на дрехите на госта за пране и химическо чистене
 • Начините за подмяна на повредено или скъсано бельо
 • Асортимента на продукти и напитки в минибара
 • Изработени норми на поведение
 • Наличие и място на противопожарни уреди
 • Информационни материали за противопожарна защита
 • Реда за евакуация на гостите
 • Правила за съхранение на леснозапалими и горими течности за почистване
 • Повторно зареждане и почистване на стая
 • Подреждане и почистване на конферентни зали, стълбища, асансьори, фоайета
 • Седмично основно почистване на хотелска стая,апартамент
 • Видове екстремни ситуации
 • Работа с аварийни съобщителни средства
Да може:
 • Да получават консумативи
 • Да съхраняват почистващи препарати според инструкция
 • Да подреждат камериерска количка
 • Да работят с почистващи машини и препарати
 • Да действат при аварийни случаи в санитарния възел и извършват безопасна работа с предпазни средства в него
 • Правилно и последователно да почистват стая, санитарен възел, антре, апартамент и общи площи
 • Да попълват отчетни документи при предаване на хотелско бельо в перално стопанство
 • Да предават индивидуално пране на гост на хотела в перално стопанство
 • Да зареждат и отчитат мини-бара в хотелската стая или апартамента
 • Да работят с противопожарни уреди, алармени и предупредителни системи и помагат при евакуация на гостите

Ако искате да получите повече информация за тази специалност или желаете да се запишете за предстоящо обучение по специалността, моля попълнете данни си в контактната форма.


[contact-form to=’info@cpoustra.bg’ subject=’Хотелиерство-Камериер’ submit_button_text=’Изпрати’][contact-field label=’Вашите имена’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Email’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Телефон’ type=’name’/][contact-field label=’Напишете вашите въпроси тук’ type=’textarea’/][/contact-form]
Google+