Център за професионално обучение Устра

“Екскурзоводско обслужване”

“Екскурзоводско обслужване”
 • Професионално направление:

  “Пътувания, туризъм и свободно време”

  (Код 812)

 • Професия:

  “Екскурзовод”

  (Код 812030)

 • Специалност:

  “Екскурзоводско обслужване”

  (Код 8120302)

Обучението e от трета степен на професионална квалификация и има за цел курсистите да усвоят основните теоретични и практически знания за успешното упражняване на професията „Екскурзовод“. В резултат на обучението по професията и специалността курсистите трябва да придобият следните професионални знания, учения и квалификация:

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва:

Да знае:
 • Да разбира проблемите и ясно да ги формулира
 • Правната уредба в туризма
 • Терминологията на туристическото обслужване
 • Хигиенните изисквания за местата, посещавани от туристите
 • Специфичните дейности на туроператорската и турагентската дейности
 • География на България; историята на българския народ; обичаите, традициите и нравите на българите; културата и националните особености на съответната държава
 • Изискванията за вътрешния ред в средствата за подслон и за изхранване и други заведения
Да може:
 • Да познава спецификата на бизнеса в областта на туризма
 • Да разбира и прилага основните принципи в отношенията с клиенти и доставчици
 • Да прилага технологията на туристическото обслужване
 • Да провежда екскурзии и мероприятия в страната и чужбина, изнасяйки екскурзоводски беседи според зададения маршрут
 • Да прилага стандарта на обслужване на различните работни места (на открито, в автобуса, в музея, в хотела, в зала и по туристическите обекти
 • Да провежда анимационни мероприятия; да изпълнява ролята на водач на групата, осъществявайки ръководни функции върху водача на превозното средство
 • Да извършва финансова и отчетна дейност, съгласно изискванията на туристическата агенция
 • Бързо да реагира на промени в определени ситуации, на възникнали проблеми, рекламации по време на пътуване и други, и да вземе съответните мерки
 • Да участва в организацията и координацията при посрещане и изпращане на туристите, настаняването им в определения хотел и трансфера
 • Стриктно да следи за предоставяне на предварително заплатените от туристите услуги
 • Да прилага и контролира санитарно-хигиенните изисквания по време на работа

Ако искате да получите повече информация за тази специалност или желаете да се запишете за предстоящо обучение по специалността, моля попълнете данни си в контактната форма.


[contact-form to=’info@cpoustra.bg’ subject=’Екскурзовод-Екскурзоводско обслужване’ submit_button_text=’Изпрати’][contact-field label=’Вашите имена’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Email’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Телефон’ type=’name’/][contact-field label=’Напишете вашите въпроси тук’ type=’textarea’/][/contact-form]

Google+