Център за професионално обучение Устра

Качество

ЦПО “Устра”

Центърът за професионално обучение “Устра” е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение с Лицензия № 2013121070. Лицензията дава право на центъра да организира и провежда целогодишно обучения за придобиване на професионална квалификация и преквалификация.

Още...

Комфорт

Материална База

ЦПО “Устра” разполага с една от най-добрите материални бази в страната. Всички обучения по теория и практика се провеждат в специализирани, учебни кабинети, офиси, лаборатории, работилници и производствени бази, изцяло оборудвани, с всички необходими учебно-технически средства и уреди.

Още...

Висок стандарт

Обучения

Центърът за професионално обучение “Устра” организира и провежда квалификационни курсове по рамкови програми А, Б, Д и Е за професионално обучение и придобиване на различна степен на професионална квалификация. Центърът организира и курсове по индивидуални заявки за нуждите на всички корпоративни клиенти.

Още...

Професионализъм

Преподаватели

Всички преподаватели в ЦПО “Устра” притежават образователна-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър” по специалност от областта в която преподават, имат богат опит и са доказани професионалисти, използващи нестандартни и иновативни методи с доказана ефективност.

Още...

Новини

Обучение с ваучери

Стартира програмата „Ваучери за заети лица“ Център за професионално обучение „Устра-Холдинг“АД притежава Лицензия № 2013121070  от 27.06.2013г., издадена от Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) за извършване и удостоверяване на професионално обучение. Центърът осъществява своята дейност в съответствие с  Закона за професионалното образование и обучение и e одобрен доставчик на обучение от Агенцията по заетостта за провеждане на обучения по ключови компетентности и професионално обучение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. отпуска 50 000 000 лева за обучения по програма „Ваучери за заети лица“. Какво е важно да знаете: Обучението по програмата „Ваучери за заети лица“ е за повишаване и придобиване на нови знания  и умения  чрез професионална квалификация и/или ключови компетенции, на заети лица в България, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и са със средна или по-ниска степен на образование, т.е. не се допуска обучение на лица с висше образование. Не е допустимо провеждането на дистанционни обучения. За професионалните обучения, сумите за ваучерите, които изплаща програмата са следните: За първа степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа – 600 лв. За втора степен, с продължителност не по-малка от 660 учебни часа – 1200 лв. За трета степен, с продължителност не по-малка от 960 учебни часа – 1800 лв. За обучение по ключови компетентности,сумите за ваучерите са следните: Езиковите обучения – с продължителност не по малко от 300 учебни часа /три нива/ – 700лв Дигитална компетентност – с продължителност не по малко от 45 учебни часа – 250лв НОВОТО ТУК Е – от посочените по-горе суми .съфинансиране в размер на 15 % от стойността на обучението, посочена в чл. 5, ал.3 на ПМС 280/2015 г. от страна на обучаемите лица. В програмата „Ваучери за заети лица” ще могат да участват лица,който НЕ са се възползвали от безплатните професионални и езикови обучения по Оперативни програми „Аз мога“ или“Аз мога повече“. Ще се радваме да бъдем вашият избор при стартирането на нов прием на документи. Пуснете на нашият е-майл име и фамилия, тел. за контакт и електронна поща и напишете от какво езиково и професионално обучение имате нужда....

Ключови компетентности

Ключови компетентности

ЦПО “Устра” предлага обучения с ваучери! Ако желаете да се възползвате, свържете се с нас за да получите повече информация тук!

Google+